• Aonaid Gno

   Tá trí aonad fiontriachta le Leathanbhanda tóghta ag an bpobal aitiúil agus tá muid ag obair chun comhlachtaí I.T. a mhealladh go dtí an cheantair. Tá sé tábhachtach dúinn go mbeadh daoine oilte le fáil sa cheantar. De bharr sin cuirtear ranganna traenála ar siúl sa cheantar, agus tá go leor daoine áitiúla oilte d'aon gnó a bheidh ag lonnú sa cheantar.

  • Brú

   Tá Brú na Dromoda oscailte do ghrúpaí ar idir mí Bealtaine agus Méan Fhómhair. Tá sé thar a bheith oiriúnach do ghrúpaí siúlóide, nó grúpaí scoile mar tá halla spóirt ar fáil dóibh. Tá muid anois ag glacadh le áirithintí i gcomhair 2010, déan teagmhail linn chun seomra a cur san áireamh. MORE

  • Seirbhisí Pobaill

   I 2006 bhuaigh Forbairt na Dromoda an Catagóir Fiontar Pobail don Thiar Theas do Fiontraíocht. Tá réimse leathan Seirbhísí Pobail i bhfeidhm ag Forbairt na Dromoda, ar nós Cúram Leanaí, Seirbhísí do Aosaigh,Seirbhís Faoiseamh, Ranganna Gaeilg, Halla Poiblí agus araile. MORE

  • Oifig Poibli

   Tá triúr ag obair san oifig anois, Cáit Uí Chonaill mar Bhainisteoir an Ionaid, Micheál Ó Beaglaoí mar Bhainisteoir Cúnta agus Máire Uí Shúilleabháin mar Rúnaí. Tá postanna Cháit agus Micheál maoinithe ag Údarás na Gaeltachta. Cuirtear seirbhísí ar nós fótachóipeáil agus idirlíon ar fáil don phobail. Tá fáilte roimh aon duine teacht isteach chun iad seo a húsáid nuair atá an oifig oscailte. MORE

Tá an togra seo comh mhaoinithe faoin gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) Eire (2007 – 2013), riaraithe i gCiarraí Theas ag South Kerry Development Partnership Ltd. 'This project has been co-funded under the Rural Development (LEADER) Programme Ireland (2007 – 2013), administered in this area by the South Kerry Development Partnership Ltd.'
             

© 2019 Dromid Community Development. All rights reserved.